نوآوران امین
1399/08/12
16:01
بهره برداران انرژی تجارت ایرانیان(#وتجارت33 #تابعه #وتجارت) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) (شرک...

بهره برداران انرژی تجارت ایرانیان(#وتجارت۳۳ #تابعه #وتجارت)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بهره برداران انرژی تجارت ایرانیان)✅ افزایش ۲۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳,۲۹۳ میلیون ریال به مبلغ ۳,۹۵۱ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۵۶۱ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۱۵ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0