کدال۳۶۰
1399/08/19
11:19
#سدبیر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان - نماد: سدبير 1...

#سدبیر


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هییت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هییت‌مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - نماد: سدبیر۱۳۹۹-۰۸-۱۹ ۱۱:۱۹:۴۹ (۶۸۸۳۲۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0