بتاسهم
1401/02/10
17:55
#خاهن اسفند با فروش 1034 میلیارد ریالی سال مالی را تمام کرد وفروردین آغاز سال مالی با فروش 844 میلیارد ریالی همراه بود . مدت مشابه سال قبل این عدد...

#خاهن اسفند با فروش ۱۰۳۴ میلیارد ریالی سال مالی را تمام کرد وفروردین آغاز سال مالی با فروش ۸۴۴ میلیارد ریالی همراه بود . مدت مشابه سال قبل این عدد ۷۰۰ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0