مدت: 14.966666666666667 ثانیهحجم: 258 بایت
کانال عرضه اولیه
1399/08/21
11:28
♦️👈 اولین تصاویر رسیده از سومین روز اعتراض سهامداران به وضعیت بورس در روز چهارشنبه 21 آبان ۱۳۹۹ رو به روي سازمان بورس، ونك 🔷👈 معترضان درخواست است...

♦️👈 اولین تصاویر رسیده از سومین روز اعتراض سهامداران به وضعیت بورس در روز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹ رو به روی سازمان بورس، ونک🔷👈 معترضان درخواست استعفای مدیران ناکارامد را دارند.👈انتهای خبر

0
0