کارگزاری سهام بارز
1401/06/01
09:46
#شاخص_هموزن در هفته گذشته شاخص هموزن با شاخص کل واگرا شده است و در حال شکست روند نزولی خود است .

#شاخص_هموزن


در هفته گذشته شاخص هموزن با شاخص کل واگرا شده است و در حال شکست روند نزولی خود است .
انتهای خبر

0
0