بورس نامه
1399/08/12
12:03
#بپیوند حجم معاملات ۲ برابر میانگین ماه ✅ قدرت خریدار عالی ✅ نزدیک حمایت ۰.۳۸۲ فیبو اصلاحی ✅ مشکوک به ورود پول هوشمند ✅ میتونه گزینه ورود باشه...

#بپیوندحجم معاملات ۲ برابر میانگین ماه ✅قدرت خریدار عالی ✅نزدیک حمایت ۰.۳۸۲ فیبو اصلاحی ✅مشکوک به ورود پول هوشمند ✅میتونه گزینه ورود باشه
www.boursenameh.com

انتهای خبر

0
0