بولتن اقتصادی
1400/05/24
15:15
«خط فقر» به ۱۰ میلیون تومان رسید/افزایش جمعیت «زیر خط مطلق» به ۳۰ درصد از سال ۹۶ تا ۹۸  رئیس کمیته امداد: 🔹برآوردها نشان‌دهنده آن است که به طور مت...

«خط فقر» به ۱۰ میلیون تومان رسید/افزایش جمعیت «زیر خط مطلق» به ۳۰ درصد از سال ۹۶ تا ۹۸رئیس کمیته امداد:


🔹برآوردها نشان‌دهنده آن است که به طور متوسط در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر چند بعدی قرار گرفته‌اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

انتهای خبر

0
0