کدال۳۶۰
1399/09/05
09:25
#وخارزم #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/08/30 ▪ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 از محل واگذاری سهام...

#وخارزم


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰▪ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ از محل واگذاری سهام ۵۵۷,۵۷۲ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل ۲۰۸۶۱٪ افزایش داشته است▪ وخارزم با سرمایه ثبت شده ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۱,۰۸۲,۴۳۹ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۲۳٪ افزایش داشته است▪️ شرکت در انتهای آبان ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۱,۲۷۱,۹۱۳ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۶۱۴٪ به مبلغ ۸۰,۵۱۰,۲۸۷ میلیون ریال رسیده است.
۱۳۹۹-۰۹-۰۵ ۰۹:۲۵:۱۳ (۶۹۵۹۳۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0