بولتن اقتصادی
1399/10/03
21:36
در جلسه وزیر صمت با قطعه سازان خودرویی مطرح شد؛ ▫️پیشنهاد تشکیل کنسرسیومی از قطعه سازان برای ایجاد رقابت در تولید خودرو

در جلسه وزیر صمت با قطعه سازان خودرویی مطرح شد؛▫️پیشنهاد تشکیل کنسرسیومی از قطعه سازان برای ایجاد رقابت در تولید خودرو

انتهای خبر

0
0