ارزینکس
1401/01/21
23:05
#BNB.USDT 1D #تحلیل 💢 تحلیل قیمت باینانس کوین در تایم فریم روزانه همچنان روی حمایت روزانه پر قدرت قرار گرفته میتواند به زودی مقاومت روزانه 439 ر...

#BNB.USDT ۱D #تحلیل💢 تحلیل قیمت باینانس کوین در تایم فریم روزانههمچنان روی حمایت روزانه پر قدرت قرار گرفته


میتواند به زودی مقاومت روزانه ۴۳۹ را لمس کند


در صورت شکست طبق تحلیل هدف ۴۸۶ خواهد بود⚠️ این تحلیل جنبه ی آموزشی دارد. مسئولیت استفاده بر عهده ی تریدر میباشد.انتهای خبر

0
0