کدال۳۶۰
1401/06/01
15:59
#حفارس #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش نرخ حمل آرد تهران- گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/12/29 شرکت حمل ونقل بین المللی خلی...

#حفارس


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش نرخ حمل آرد تهران- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارس
۱۴۰۱-۰۶-۰۱ ۱۵:۵۹:۵۸ (۹۲۸۰۷۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0