بورس۲۴
1401/01/30
17:59
شفاف سازی «آسیاتک»درخصوص موارد مطروحه بورس اوراق بهادار تهران

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت انتقال داده های آسیاتک توضیحاتی در خصوص شفاف سازی موارد مطروحه طی نامه بورس اوراق بهادار تهران ارائه نمود

شفاف سازی «آسیاتک»درخصوص موارد مطروحه بورس اوراق بهادار تهران

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت انتقال داده های آسیاتک توضیحاتی در خصوص شفاف سازی موارد مطروحه طی نامه بورس اوراق بهادار تهران ارائه نمود شرکت در خصوص مدت اعتبار پروانه FCP و اقدامات انجام شده توسط شرکت در خصوص تمدید آن و اشکالات احتمالی مربوطه به تمدید پروانه مذکور پس از پایان مدت اعتبار اعلام نمود پروانه FCP به شماره ۱۶_۹۴_۱۰۰ در تاریخ ۱۳۹۴.۸.۱۰ توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای شرکت صادر گردیده است.


آسیاتک
انتهای خبر

0
0