بااقتصاد
1400/06/24
14:07
«دلقما» ۵۰۰۰ سهم شرکت طب نوین را واگذار کرد

شرکت داروئی و بهداشتی لقمان از واگذاری۵۰۰۰ سهم شرکت طب نوین به شرکت طاهر خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت داروئی و بهداشتی لقمان با نماد معاملاتی دلقما طی افشای اطلاعات بااهمیت گروه ب در سایت کدال اعلام نمود که پیرو تکالیف مجمع عمومی سالانه مبنی بر مرتفع شدن بندهای گزارش بازرس قانونی مقرر گردید ۵۰۰۰ سهم شرکت تجهیز گران طب نوین به قیمت کارشناسی به تنها خریدار سهام، شرکت طاهر ایران (سهامدار عمده تجهیز گران طب نوین) واگذار گردد.


انتهای خبر

0
0