کارگزاری آبان
1400/02/22
09:24
📈فلزات اساسی امروز نوسان مثبت قیمت را تجربه می کنند.#فملي, #فولاد, #فخوز, #فاسمين, #فايرا, #كاوه, #فباهنر, #فنوال, #ميدكو و #ارفع با تعادل میان خری...

📈فلزات اساسی امروز نوسان مثبت قیمت را تجربه می کنند.#فملی, #فولاد, #فخوز, #فاسمین, #فایرا, #کاوه, #فباهنر, #فنوال, #میدکو و #ارفع با تعادل میان خریداران و فروشندگان مثبت داد و ستد می شوند.#ذوب با افزایش تقاضا همراه است.#فروی, #وتوکا, #فزرین, #کیمیا, #فرآور و #فسرب پر عرضه های گروه اند.


انتهای خبر

0
0