گراد بورس
1399/08/11
12:44
معمولا سعی کردم تو کانال کمتر مطلب بذارم و بیشتر از تحلیل ها و مطالب آموزشی جناب خرسندی بهره ببریم.... اما به عنوان یه شاگرد کوچیک از بازار سرمایه،...

معمولا سعی کردم تو کانال کمتر مطلب بذارم و بیشتر از تحلیل ها و مطالب آموزشی جناب خرسندی بهره ببریم.... اما به عنوان یه شاگرد کوچیک از بازار سرمایه، کم کم داریم به روزهای شعاری اقتدار ملی و تو دهنی محکم زدن به آمریکای جهانخوار نزدیک میشویم، قطعا همون نهنگ هایی که کمر بازار و شکستن و خورده خاکشیر کردند، ظرف چند روز آینده با شاخص ۳ملیونی تحویل خلق الله بدهند....


شیخ حسن قصه ماهم چک خورش بد نیست😉😉😉


حبیب زاده


۱۱ابان ۹۹انتهای خبر

0
0