کارگزاری آبان
1401/03/30
09:51
📊#برکت اطلاعیه 1401/03/30 *گروه دارویی برکت* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - واگذاری زمین- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ...

📊#برکت


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰


*گروه دارویی برکت*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - واگذاری زمین- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
انتهای خبر

0
0