سیگنال طلایی
1400/01/08
09:18
#ومشان جمعا تا صف خریدش ۴۰ هزار سهم هست به شدت سهم توسط بازیگر خشک شده

#ومشان جمعا تا صف خریدش ۴۰ هزار سهم هست
به شدت سهم توسط بازیگر خشک شده

انتهای خبر

0
0