کانال کدال
1399/10/29
09:02
📊 نماد : دشيمي 📑 موضوع: صدور مجوز افزایش سرمایه 🏭 شرکت: شيمي دارويي داروپخش 💠 تقاضای افزایش سرمایه 78 درصدی شرکت شيمي دارويي داروپخش در این سا...

📊 نماد : دشیمی📑 موضوع: صدور مجوز افزایش سرمایه🏭 شرکت : شیمی دارویی داروپخش💠 تقاضای افزایش سرمایه ۷۸ درصدی شرکت شیمی دارویی داروپخش در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. مدارک و مستندات در خواست افزایش سرمایه شرکت پس از پیشنهاد هییت مدیره و اظهار نظر حسابرس قانونی شرکت جهت تایید و اخذ مجوز به سازمان بورس ارایه شد.🔶 سرمایه فعلی: ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔷 تعداد سهام قابل انتشار: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم🔶 ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال🔷 مبلغ افزایش سرمایه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال✅ درصد افزایش سرمایه : ۷۸ درصد✳️ قیمت تیوریک سهم : ۳۳,۵۱۶ ریال با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ ۵۸,۸۸۰ (ریال) و افزایش سرمایه ۷۸ درصدی، قیمت تیوریک سهم ( قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ ۳۳,۵۱۶ ریال می باشد.🔰 منبع تامین افزایش سرمایه:◀️۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#دشیمی #صدور_مجوز_افزایش_سرمایه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۸:۵۹:۰۵ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0