بورس۲۴
1400/07/28
19:04
بیمه کار آفرین از عملکرد خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ شرکت بیمه کارآفرین در ۶ ماهه منتهی به شهریور ماه سال جاری برای هر سهم خود ۱۹۸ ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه قبل رشد ۷۸ درصدی داشت.

انتهای خبر

0
0