آواتحلیل
1399/10/06
20:24
#بررسی_گزارش_کدال #سشمال 📌 سشمال که سال مالی منتهی به آذر ماه دارد با فروش ۲۴ میلیارد تومانی خود توانست سال مالی ۹۹ را با جمع فروش ۲۴۰ میلیارد ت...

#بررسی_گزارش_کدال #سشمال📌 سشمال که سال مالی منتهی به آذر ماه دارد با فروش ۲۴ میلیارد تومانی خود توانست سال مالی ۹۹ را با جمع فروش ۲۴۰ میلیارد تومان یه پایان برساند.

انتهای خبر

0
0