کدال۳۶۰
1400/01/15
18:05
#سهگمت #صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به 1399/10/30 (حسابرسی نشده) شرکت سیمان هگمتان ▪️ شرکت سیمان هگمتان در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/10/...

#سهگمت


#صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت سیمان هگمتان
▪️ شرکت سیمان هگمتان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۴۵٪ در این دوره به ازای هر سهم ۲,۸۸۱ ریال سود محقق کرده است.▪️ «سهگمت» با سرمایه ثبت شده ۷۲۸,۷۸۹ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ مبلغ ۲,۰۹۹,۸۵۵ میلیون ریال سود محقق کرده است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.۱۴۰۰-۰۱-۱۵ ۱۸:۰۵:۱۸ (۷۳۳۵۷۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0