آواتحلیل
1401/02/30
10:41
#بررسی_گزارش_کدال #بوعلی ✅ پتروشیمی بوعلی سینا ( بوعلی ) در سال مالی 1400 به سود خالص 3769 میلیارد تومان رسید ( 1077 تومان به ازای هر سهم ) که نسب...

#بررسی_گزارش_کدال #بوعلی✅ پتروشیمی بوعلی سینا ( بوعلی ) در سال مالی ۱۴۰۰ به سود خالص ۳۷۶۹ میلیارد تومان رسید ( ۱۰۷۷ تومان به ازای هر سهم ) که نسبت به سال مالی قبل ۷۵ درصد رشد کرده است. همچنین این شرکت امسال به فروش ۲۶۳۶۰ میلیارد تومانی رسید که نسبت به سال مالی قبل حدود ۱۰۰ درصد رشد را نشان می دهد. حاشیه سود ناخالص شرکت در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۰.۷ درصد است که این عدد برای سال قبل ۲۳.۹ درصد بوده است.✅ این شرکت در زمستان به سود ۱۶۵۱ ریالی به ازای هر سهم رسید که این عدد برای بهار، تابستان و پاییز به ترتیب برابر با ۲۶۲۱، ۳۱۷۳ و ۳۳۲۵ ریال بوده است.✅ بوعلی در زمستان ۷۰۲۷ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به پاییز ۲۳ درصد افت کرده است. حاشیه سود(زیان) ناخالص شرکت در زمستان ۱۵.۷+ درصد بوده که این عدد برای سه فصل قبل ( بهار، تابستان و پاییز ) به ترتیب برابر با ۲۲.۱ ، ۲۷.۳ و ۱۹.۷ درصد بوده است.📉 آخرین قیمت بوعلی حدود ۹۲۹۸ تومان بوده است و بازدهی یکسال گذشته آن ۱۲۷ درصد است ...انتهای خبر

0
0