کدال۳۶۰
1399/08/21
13:14
#اپال #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1398/03/31 ▪️ شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1398/03/31 معادل 2,885 م...

#اپال


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱▪️ شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ معادل ۲,۸۸۵ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه ماه قبل ۲۴۸٪ افزایش داشته است.▪️«اپال» با سرمایه ثبت شده ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ مبلغ ۷,۰۷۷ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۶۹٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۰۸-۲۱ ۱۳:۱۴:۵۰ (۶۹۱۲۴۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0