بتاسهم
1399/08/28
13:24
خدمات ارزي و صرافي خاورميانه از زیر مجموعه های #وخاور در 6 ماهه 1002 میلیارد ریال سود خالص داشته است .

خدمات ارزی و صرافی خاورمیانه از زیر مجموعه های #وخاور در ۶ ماهه ۱۰۰۲ میلیارد ریال سود خالص داشته است .


انتهای خبر

0
0