اسمارت بورس
1399/10/09
14:56
#خگستر سر. ایران خودرو #خگستر همچنان در حال نوسان در محدوده میانگین 200 می باشد در صورت تثبیت در بالای آن و محدوده مشخص شده پتانسیل رشد دارد . ♌️

#خگستر


سر. ایران خودرو#خگستر همچنان در حال نوسان در محدوده میانگین ۲۰۰ می باشد در صورت تثبیت در بالای آن و محدوده مشخص شده پتانسیل رشد دارد .♌️انتهای خبر

0
0