بااقتصاد
1400/10/20
19:54
نماد خودرو بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار را کسب کرد

نماد خودرو در معاملات امروز بازار با داد و ستد بیش از ۷۳۴ میلیون سهم به ارزش بیش از ۱۴۶ میلیارد تومان توانست بیشترین حجم و ارزش معاملات امروز بازار را از آن خود کند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نماد خودرو در معاملات امروز بازار با داد و ستد بیش از ۷۳۴ میلیون سهم به ارزش بیش از ۱۴۶ میلیارد تومان توانست بیشترین حجم و ارزش معاملات امروز بازار را از آن خود کند.


بررسی جریان ورود و خرج نقدینگی در این نماد نشان می‌دهد میانگین خرید هر کد حقیقی ۵۲ میلیون و میانگین فروش نیز ۲۰ میلیون تومان بوده است. برآیند نقدینگی نشان می‌دهد حقیقی‌ها بیش از ۲.۳ میلیارد تومان وارد این نماد کرده‌اند.


بعد از خودرو نمادهای خساپا و شپنا به ترتیب با ارزش معاملاتی بیش از ۷۸ و ۷۰ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات بازار را از آن خود کردند.


همچنین نمادهای خساپا و خگستر به ترتیب با داد و ستد بیش از ۴۵۶ و ۲۱۴ میلیون سهم بیشترین حجم معاملات بازار را بعد از نماد خودرو به خود اختصاص دادند.


انتهای خبرانتهای خبر

0
0