کدال۳۶۰
1399/09/01
01:24
#غزر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/08/30 ▪️ شرکت زر ماکارون طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 معادل 2,310,708 میلیون ریال از ...

#غزر


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰▪️ شرکت زر ماکارون طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ معادل ۲,۳۱۰,۷۰۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه ماه قبل ۲۱٪ افزایش داشته است.▪️«غزر» با سرمایه ثبت شده ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۲,۱۱۰,۴۸۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۲۴٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۰۹-۰۱ ۰۱:۲۴:۵۶ (۶۹۵۲۰۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0