کارگزاری آبان
1399/08/12
12:49
📈بیشترین حجم معاملات خودرو 1.47 میلیارد سهم خساپا 926.3 میلیون سهم وبصادر 369.8 میلیون سهم خگستر 296 میلیون سهم وبملت 292.5 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


خودرو ۱.۴۷ میلیارد سهم


خساپا ۹۲۶.۳ میلیون سهم


وبصادر ۳۶۹.۸ میلیون سهم


خگستر ۲۹۶ میلیون سهم


وبملت ۲۹۲.۵ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0