کانال افزایش سرمایه
1401/03/03
21:30
👆👈#وبهمن #افزایش_سرمایه 🔶 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه) 🔸 سرمایه فعلی : 2,750,000,000,000 ریال 🔺 می...

👆👈#وبهمن #افزایش_سرمایه🔶 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)🔸 سرمایه فعلی : ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۴۰۹٪💬 موضوع افزایش سرمایه : جبران سرمایه گذاری های انجام شده در پرتفوی بورسی، فرابورسی و خارج از بورسی و نیز اصلاح ساختار مالی
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ سود انباشته💡 بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۶:۱۵:۴۴مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_ ________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0