پایگاه خبری انتخاب
1401/04/02
13:06
همتی: 🔹متن جعلی سراسرنمایشی ودروغ در فضای مجازی به عنوان سخنان بنده درکلاب هاوس منتشرمیشه! 🔹روزنامه سازندگی بدون بررسی و تحقیق،باتحلیل زننده چا...

همتی:🔹متن جعلی سراسرنمایشی ودروغ


در فضای مجازی به عنوان سخنان بنده درکلاب هاوس منتشرمیشه!🔹روزنامه سازندگی بدون بررسی و تحقیق،باتحلیل زننده چاپش میکنه!🔹 روزنامه کیهان با خوشحالی و


برای پوشش دادن به رکوردتاریخی تورم۱۳٪ خرداد ماه،به نقل از سازندگی آن را تیترویژه میکنه!


این تذهبون؟🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0