مهدی رضایتی
1399/11/11
09:30
#اوره روند نرخ اوره. نرخ اوره در قرارداد تحویل فوریه به 371 دلار رسید. به شرط ثبات نرخ ها، اوره سازهای ایرانی می توانند به نرخ 311 دلار صادر ک...

#اورهروند نرخ اوره.نرخ اوره در قرارداد تحویل فوریه به ۳۷۱ دلار رسید.به شرط ثبات نرخ ها، اوره سازهای ایرانی می توانند به نرخ ۳۱۱ دلار صادر کنند و به شرط رفع تحریم، نرخ صادراتی ایران به ۳۷۰ دلار می رسد.میانگین نرخ اوره در ۶ ماهه اول کمتر از ۲۰۰ دلار بوده است.انتهای خبر

0
0