نوآوران امین
1401/03/02
09:22
سبحان دارو(#دسبحان) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 22 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقایسه با دوره...

سبحان دارو(#دسبحان)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۲۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵,۹۲۱,۸۴۰ میلیون ریال به مبلغ ۷,۲۳۲,۰۷۷ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۲۸ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۷۴۳ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0