موج مثبت Positive Wave
1399/08/11
11:57
#دلار مثل بازار #سرمایه ریزش سنگین ندارد #دلار_بازار آزاد 27300 @Waveplus

#دلار مثل بازار #سرمایه ریزش سنگین ندارد#دلار_بازار آزاد ۲۷۳۰۰


@Waveplus

انتهای خبر

0
0