کدال۳۶۰
1399/10/09
19:39
#شپارس گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/06/31 شرکت بین المللی محصولات پارس با فایل های پیو...

#شپارس


گزارش فعالیت هییت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هییت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت بین المللی محصولات پارس با فایل های پیوست منتشر شد۱۳۹۹-۱۰-۰۹ ۱۹:۳۹:۴۷ (۷۰۶۹۷۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0