بولتن اقتصادی
1400/04/13
00:31
المیادین از قول رسانه های اسرائیلی: 🔹 حمله به کشتی اسرائیلی کار ایران بوده است. 🔹 این اقدام پاسخ تهران به حمله ماه گذشته در کرج بود/انتخاب

المیادین از قول رسانه های اسرائیلی:🔹 حمله به کشتی اسرائیلی کار ایران بوده است.


🔹 این اقدام پاسخ تهران به حمله ماه گذشته در کرج بود/انتخاب

انتهای خبر

0
0