بانی فام
1399/10/06
15:23
#فولاد احتمال %2 ضرر و سقوط قیمت تا محدوده 12536 ریال در چند روز آینده ▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان ▫️پایداری روند : کم ▫️شتاب افزایش قیمت : متوس...

#فولاد


احتمال ٪۲ ضرر و سقوط قیمت تا محدوده ۱۲۵۳۶ ریال در چند روز آینده


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : تعادل خریدار و فروشنده


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0