آریاسهم
1399/08/21
09:33
‍ تحلیل تکنیکال #دلار: در دو سه روز اخیر قیمت دلار نیمی از افت اخیرش تا 23500 تومان را جبران کرد و تا 28000 تومان رشد داشته است. اگر فرض کنیم که ...

تحلیل تکنیکال #دلار:در دو سه روز اخیر قیمت دلار نیمی از افت اخیرش تا ۲۳۵۰۰ تومان را جبران کرد و تا ۲۸۰۰۰ تومان رشد داشته است.


اگر فرض کنیم که سناریوی اصلی برای دلار اینست که ریزشی را شروع کرده که تا زیر ۱۹ هزار تومان هم ادامه دارد، پس این برگشت مثبت استراحت است و بعد از درجا زدن در همین منطقه ای که قرار دارد، نهایتا به روند منفی باز خواهدگشت🔗 جزییات بیشترانتهای خبر

0
0