بورس پلنر
1401/03/31
21:30
#پدرخش تلاقی خط روند کاهشی شکسته شده، خط میانی چنگال اندروز و تراز 61 درصد فیبوناچی ریتریسمنت در ارقام؛ 6655 - 6321 ریال بستر حمایتی معتبری در نمو...

#پدرخش


تلاقی خط روند کاهشی شکسته شده، خط میانی چنگال اندروز و تراز ۶۱ درصد فیبوناچی ریتریسمنت در ارقام؛ ۶۶۵۵ - ۶۳۲۱ ریال بستر حمایتی معتبری در نمودار فوق ایجاد نموده است، لذا تا هنگامی که سطوح مذکور از قیمت پشتیبانی میکنند میتواند در گام نخست تا اهداف؛ ۹۴۴۵ - ۱۰۱۶۸ ریال رشد کند.حد ابطال سناریوی فوق نفوذ قیمت زیر حمایت؛ ۵۷۱۴ ریال۱۴۰۱/۳/۳۱@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0