بورس۳۶۵
1399/08/12
08:45
خساپا دیروز روی صفر تابلو و متعادل بسته شد و امروز از صف فروش آغاز کرده . البته سفارشهای فروش در حال حذف هستند

خساپا دیروز روی صفر تابلو و متعادل بسته شد و امروز از صف فروش آغاز کرده . البته سفارشهای فروش در حال حذف هستند


انتهای خبر

0
0