پیامهای ناظر بازار
1399/12/06
08:00
توقف نماد (ولبهمن۱) - اطلاعات با اهمیت گروه الف

به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ولبهمن۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت شرکت بهمن لیزینگ متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت ۱۰:۰۰ جلسه معاملاتی جاری به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

انتهای خبر

0
0