بتاسهم
1399/10/07
18:44
شفاف سازی جالب در #ثمسکن افزایش 12 برابری سود خالص شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال از مبلغ 15میلیارد ریال در سال مالی 98 به مبلغ 188 میلیارد ریال در ...

شفاف سازی جالب در #ثمسکن


افزایش ۱۲ برابری سود خالص شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال از مبلغ ۱۵میلیارد ریال در سال مالی ۹۸ به مبلغ ۱۸۸ میلیارد ریال در سال مالی ۹۹- با توجه به مالکیت ۱۰۰ درصدی، کل اثر افزایش سودآوری با توجه به درصد تقسیم سود، متعلق به گروه سرمایه گذاری مسکن می‌باشد.انتهای خبر

0
0