نوآوران امین
1401/03/11
09:56
عمران و توسعه فارس(#ثفارس) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) ⭕️ کاهش 49 درصدی درآمدهای ع...

عمران و توسعه فارس(#ثفارس)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)⭕️ کاهش ۴۹ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳۵۵,۰۶۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۸۲,۴۰۵ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۳۸ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق سود ۴۸ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0