بورسینه
1401/02/20
13:10
🔹در بورس امروز حقوقی‌ها حدود ۹۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد پنج هزار و ۳۵۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۱۸درصد یعنی ۹۶...

🔹در بورس امروز حقوقی‌ها حدود ۹۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد پنج هزار و ۳۵۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۱۸درصد یعنی ۹۶۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان دو درصد از کل معاملات شد.🔹بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فلزات اساسی»، «خودرو و ساخت قطعات» و «فرآورده‌های نفتی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «زراعت و خدمات وابسته» و «محصولات غذایی و آشامیدنی» به نفع حقیقی‌ها تمام شد.🔹سه نماد #خکاوه، #تاپیکو و #شبندر لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقی‌ها نیز بیشتر به #زپارس، #سیمرغ و #خساپا معطوف بود.🔹مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری شرکت سایپا دیزل معادل ۲۴میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس با برتری ۴۲میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.🔹امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۶۶نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۷۴نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۲۹۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۳۵۰میلیارد تومان بود.


#بورسینه

انتهای خبر

0
0