سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1400/05/10
22:15
#برق #سیمان آیا میدانید دیماند قراردادی 78 واحد فعال در حوزه سیمان کشور 1769 مگاوات بوده و #وزارت_نیرو به ازای فروش این دیماند، متعهد به سرمایه ...

#برق #سیمانآیا میدانید دیماند قراردادی ۷۸ واحد فعال در حوزه سیمان کشور ۱۷۶۹ مگاوات بوده و #وزارت_نیرو به ازای فروش این دیماند، متعهد به سرمایه گذاری وجوه دریافتی در توسعه ظرفیت نیروگاهی جدید و تامین نیاز واحدهای سیمانی بوده است؟بزرگترین واحدهای سیمانی از نظر دیماند قراردادی:


۱. سیمان #آبیک ۸۰ مگاوات


۲. سیمان #تهران ۶۲ مگاوات


۳. سیمان #سپاهان ۵۵.۴ مگاوات


۴.سیمان #خوزستان ۴۸.۵ مگاوات


۵. سیمان #نکا ۴۵ مگاوات


۶. سیمان #شهرکرد ۴۳ مگاواتانتهای خبر

0
0