وارن بافت
1400/01/16
17:57
پیش بینی احمد توکلی از نتیجه بررسی FATF در مجمع تشخیص 🔹عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بررسی FATF در دستور کار این هفته مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار ...

پیش بینی احمد توکلی از نتیجه بررسی FATF در مجمع تشخیص🔹عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بررسی FATF در دستور کار این هفته مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.


🔹من فکر نمی کنم این موضوع در صحن مجمع بتواند دو سوم رای را به دست آورد و تصویب شود. ایسناانتهای خبر

0
0