کانال کدال
1399/10/29
10:30
📊 نماد : آریا 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) 🏭 شرکت: پلیمر اریا ساسول ✅ تمام درصد های گ...

📊 نماد : آریا📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)🏭 شرکت : پلیمر اریا ساسول✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمدهای عملیاتی : 🔼(۸۸+٪)


از مبلغ ۶۱,۲۲۱,۲۹۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۱۵,۱۸۴,۴۶۷ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+۱۳۱٪)


از مبلغ ۳۱,۱۷۴,۰۵۶ میلیون ریال به مبلغ ۷۲,۱۱۳,۰۰۹ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔼(+۱۶٪)


تحقق سود ۷,۸۶۶ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال ۹۹ مبلغ ۹۰۶۸ ریال می باشد.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(+۶۱٪)


علت عمده این افزایش ، افزایش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت می باشد.💠 جمع بدهی ها: 🔼(+۵۴٪)


علت عمده مربوط به افزایش ذخایر است.💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۶۴٪)
🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔼(+۱۸۱٪)


علت: افزایش جریان ‌خالص ‌ورود ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #آریا #صورت_مالی_۹ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۰:۱۶:۱۶ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0