صدای بورس
1401/06/01
22:57
آکسیوس به اختیار یک مقام آمریکایی: محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران در صورت امضای توافق جدید تا سال 2031 ادامه خواهد داشت.‌‌ الجزیره

آکسیوس به اختیار یک مقام آمریکایی: محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران در صورت امضای توافق جدید تا سال ۲۰۳۱ ادامه خواهد داشت.‌الجزیره

انتهای خبر

0
0