سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/08/18
09:53
قالیباف: جمع بندی امروز مجلس: انتظار و توقعی از دولت داریم... 🔹در رابطه با بورس براساس سیاست های که دولت قبل در سیاست خود داشته و مردم به آن اعتما...

قالیباف: جمع بندی امروز مجلس: انتظار و توقعی از دولت داریم...🔹در رابطه با بورس براساس سیاست های که دولت قبل در سیاست خود داشته و مردم به آن اعتماد کردند اکنون بورس تهران با جمعیت ۴ میلیونی به جمعیت ۵۰ میلیونی تبدیل شده است.

انتهای خبر

0
0