بورسینه
1399/11/12
16:21
📌گواهی سهام عدالت؛ تنها ضمانت اقشار آسیب‌پذیر پروانه اصلانی، مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت شهرسازی: 🔹برای پرداخت وام ودیعه مسکن، سابقه داشتن چک برگشتی ...

📌 گواهی سهام عدالت؛ تنها ضمانت اقشار آسیب‌پذیرپروانه اصلانی، مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت شهرسازی:


🔹برای پرداخت وام ودیعه مسکن، سابقه داشتن چک برگشتی بررسی نمی‌شود و برای افراد کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز ارایه گواهی سهام عدالت کافی است.انتهای خبر

0
0