سیگنال یاب روزانه
1401/03/02
12:52
#بازار امروز 1257 میلیارد تومان خروج پول حقیقی داشتیم. ارزش معاملات خرد نیز 7215 میلیارد تومان بود.

#بازارامروز ۱۲۵۷ میلیارد تومان خروج پول حقیقی داشتیم.ارزش معاملات خرد نیز ۷۲۱۵ میلیارد تومان بود.

انتهای خبر

0
0